سایت مافیران برای تحلیل و آموزش انواع بازی مافیا و فروش بازی های فکری و بردگیم برای اوقات فراغت وسرگرمی ایجاد شده است.

این سایت توسط آقای سید محمد جواد رجائی الموسوی در سال ۱۳۹۹ راه اندازی شده است.